Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Για την ολοκλήρωση της παραγελλίας σας και την εγγραφή σας σε σεμινάριο είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Πριν προβείτε σε αγορά θέσης συμμετοχής σε σεμινάριο και σε εγγραφή/συμμετοχή σε αυτό, σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών εδώ.

©2022 The Art Flip
All rights reserved
X