ΚΑΚΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΦΥΛΛΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

δευτερη στρωση

Όταν η επιφάνεια του κάθε φύλλου στεγνώσει, την βρέχουμε με το πινέλο με νερό, και τη χρωματίζουμε ξανά για να γίνει εντονότερη ή για να προσθέσουμε επιπλέον αποχρώσεις ή για διορθώσουμε ανομοιομορφίες στο χρώμα.

©2021 The Art Flip
All rights reserved
X